Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1981-2005. Riket.

1.a. continued. Outdoor cultivation of vegetables, 1981-2005. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

290

455

519

622

643

660

687

1 092

1 211

Skörd, ton

4 119

5 879

5 821

9 356

10 071

12 810

19 325

23 350

27 199

Ton/hektar

14

13

11

15

16

19

28

21

22

Antal företag

304

446

403

323

291

200

138

114

84

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

60

40

22

14

19

33

39

94

..

Skörd, ton

5 682

2 118

1 045

643

796

1 296

538

865

..

Ton/hektar

95

53

48

46

42

39

14

9

..

Antal företag

189

157

121

94

83

64

42

63

..

Majs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

148

129

140

94

84

126

140

Skörd, ton

..

..

105

478

304

515

524

425

993

Ton/hektar

..

..

1

4

2

5

6

3

7

Antal företag

..

..

169

149

157

122

87

91

93

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

..

..

..

246

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

..

1 944

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

..

8

Antal företag

..

..

..

..

..

..

..

..

117

Dill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

158

164

168

154

163

175

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

..

969

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

..

6

Antal företag

..

..

..

..

..

142

98

88

122

Palsternacka

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

110

104

136

110

115

180

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

..

4 717

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

..

26

Antal företag

..

..

..

..

..

79

46

49

80

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

301

211

165

134

154

243

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

..

2 113

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

..

9

Antal företag

..

..

..

..

..

27

20

17

30

Övrigt1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 150

1 299

965

354

424

570

607

815

738

Antal företag

745

942

741

..

..

..

..

..

296

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

5 398

6 412

6 235

5 791

6 257

6 572

6 150

6 767

7 047

Antal företag

2 022

2 448

2 321

1 825

1 693

1 424

1 158

1 045

987


1) Grödor som ej specificerats specifikt ovan.