Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Odling av bär på friland 2005 (övriga bär, totalt). Län.

9.b. Outdoor cultivation of berries 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Övriga bär

Totalt

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,2

..

..

62,2

25

Uppsala län

1,3

1

4

41,9

16

Södermanlands län

1,9

4

4

55,0

21

Östergötlands län

4,1

1

3

166,1

43

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

105,3

28

Kronobergs län

0,9

..

..

9,4

10

Kalmar län

25,7

10

11

453,2

69

Gotlands län

3,9

2

5

35,7

26

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5,7

6

6

300,6

67

Skåne län

43,5

27

21

846,9

157

Hallands län

0,5

..

..

107,6

39

Västra Götalands län

28,0

8

10

361,2

95

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,0

..

..

97,5

15

Örebro län

-

-

-

30,0

17

Västmanlands län

0,1

..

..

28,8

11

Dalarnas län

-

-

-

115,2

15

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

40,6

19

Västernorrlands län

-

-

-

47,2

21

Jämtlands län

-

-

-

82,5

22

Västerbottens län

5,2

..

..

27,5

15

Norrbottens län

1,2

..

..

176,2

36

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

123,2

68

76

3 190,7

767

2002

98,6

130

61

2 908,8

811

1999

118,9

159

56

3 358,3

949