Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.c. Odling av övriga bär på friland 2005. Riket.

9.c. Outdoor cultivation of other berries 2005. Whole country.

Sort

Areal,
hektar

Antal
företag

Blåbär

10,2

17

Fläder

17,1

4

Havtorn

3,2

9

Nypon

69,1

19

Vindruvor

8,0

10

Andra bär

15,6

27