Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (fruktträd, lövfällande träd). Län.

10.b. Outdoor and container cultivation of nurseries 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Fruktträd

Lövfällande träd

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

0,2

..

..

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

0,5

..

..

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

0,2

..

..

25,6

60

3

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5,2

106

3

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

8,1

..

..

-

-

-

0,5

..

..

0,0

..

..

Kalmar län

1,0

..

..

0,3

..

..

0,4

..

..

-

-

-

Gotlands län

1,0

..

..

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

66,8

948

13

3,6

53

5

25,6

32

9

1,7

14

7

Hallands län

2,8

..

..

0,9

34

3

61,5

105

3

0,6

..

..

Västra Götalands län

0,7

..

..

0,0

..

..

16,0

..

..

0,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

0,3

..

..

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

0,5

..

..

0,0

..

..

1,0

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

0,1

..

..

3,0

..

..

0,5

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

0,3

..

..

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

1,0

..

..

-

-

-

Norrbottens län

0,1

..

..

-

-

-

0,3

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

86,2

1 205

26

5,1

114

17

136,2

216

28

3,3

38

15

2002

55,1

341

31

8,4

91

18

137,2

723

43

10,2

51

16

1999

77,8

1088

36

3,1

66

18

198,1

652

44

4,4

50

13