Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (bärbuske, prydnadsbuske). Län.

10.c. Outdoor and container cultivation of nurseries 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Bärbuske

Prydnadsbuske

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

1,0

..

..

0,1

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

0,1

..

..

Östergötlands län

0,1

..

..

0,0

..

..

0,1

..

..

0,7

18

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

0,2

..

..

0,1

..

..

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

0,2

..

..

0,1

..

..

0,4

..

..

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

3,5

34

3

0,9

60

6

16,8

315

10

16,3

1 069

9

Hallands län

0,5

..

..

0,1

..

..

0,1

..

..

0,6

32

3

Västra Götalands län

0,1

..

..

0,1

7

3

2,4

35

3

3,8

151

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

0,3

..

..

-

-

-

-

-

-

1,0

..

..

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

0,0

..

..

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

0,0

..

..

0,3

..

..

0,0

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

0,5

..

..

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

0,1

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

4,7

46

8

1,3

72

15

22,0

373

22

22,7

1 328

26

2002

23,1

203

15

3,1

105

14

37,3

709

37

25,4

1 195

32

1999

32,1

236

21

1,5

86

16

83,0

1 638

44

16,1

995

36