Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2005 (perenn, barrväxt). Län.

10.d. Outdoor and container cultivation of nurseries 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Perenn

Barrväxt

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,5

..

..

0,6

..

..

0,1

..

..

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

0,3

..

..

0,2

..

..

0,0

..

..

Östergötlands län

0,1

..

..

3,5

..

..

0,1

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

0,4

..

..

0,0

..

..

Gotlands län

0,3

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

8,7

1 423

5

3,0

605

8

17,7

111

10

1,7

80

4

Hallands län

1,3

107

3

2,0

..

..

0,5

..

..

0,1

..

..

Västra Götalands län

2,3

559

3

1,1

308

6

0,3

..

..

1,0

34

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

6,0

430

3

3,0

..

..

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

0,2

..

..

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,5

..

..

0,1

..

..

-

-

-

0,3

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

0,1

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

0,1

..

..

0,0

..

..

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

20,1

2 591

21

13,6

3 086

27

19,3

120

17

3,1

123

15

2002

25,3

1 505

30

19,6

4 606

31

21,7

136

23

4,4

137

14

1999

22,2

2 353

31

7,6

3 371

30

23,2

245

25

2,3

138

17