Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2005. Län.

12. Areas and number of holdings for different plants 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Köksväxter

Bär

Snittblommor

Krukväxter, lökblommor, utplanteringsväxter samt sticklingar och småplantor av prydnadsväxter

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

74 012

27

200

..

15 980

7

157 096

59

Uppsala län

2 453

10

2 500

..

-

-

19 122

15

Södermanlands län

1 745

8

-

-

110

..

40 471

18

Östergötlands län

38 639

19

20 870

7

1 400

3

59 638

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5 430

10

12 600

..

4 630

..

25 166

21

Kronobergs län

360

..

-

-

150

..

19 833

14

Kalmar län

15 249

10

6 500

..

1 160

4

28 484

28

Gotlands län

9 208

5

515

..

-

-

3 340

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

54 045

10

3 800

3

990

3

24 486

18

Skåne län

880 661

125

27 940

6

7 938

9

558 871

150

Hallands län

41 108

15

1 600

..

4 100

5

125 455

44

Västra Götalands län

45 833

35

1 000

..

6 760

6

169 212

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

4 290

7

-

-

-

-

26 868

17

Örebro län

4 187

6

-

-

-

-

36 904

22

Västmanlands län

5 400

..

-

-

7 200

..

48 985

14

Dalarnas län

7 002

12

-

-

63

..

22 814

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 175

5

-

-

-

-

48 175

22

Västernorrlands län

2 926

4

-

-

250

..

33 749

27

Jämtlands län

5 032

4

-

-

-

-

11 251

14

Västerbottens län

17 820

8

-

-

-

-

46 910

17

Norrbottens län

23 792

8

11 400

..

-

-

25 220

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 240 368

332

88 925

27

50 731

45

1 532 050

678