Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990-2005. Riket.

1.b. Outdoor cultivation of other vegetables, 1990-2005. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1990

1993

1996

1999

2002

2005

 

 

 

 

 

 

 

Grön-, röd-, brysselkål och broccoli

 

 

 

 

Areal, hektar

125

138

174

179

184

731)

Antal företag

..

..

189

131

105

451)

Selleri

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

50

51

54

53

42

58

Antal företag

..

..

46

38

24

16

Persilja

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

35

41

59

43

34

60

Antal företag

..

..

78

42

33

31

Pumpa

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3

4

9

36

41

73

Antal företag

..

..

15

35

36

52

Övriga kryddväxter2)

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

21

41

14

Antal företag

..

..

..

28

19

15

Pepparrot

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

29

32

32

18

13

10

Antal företag

..

..

32

15

8

4

Sparris

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

16

16

37

67

Antal företag

..

..

20

19

34

52

Rabarber

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

18

13

17

15

Antal företag

..

..

30

21

20

24

Squash

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

9

14

11

22

20

Antal företag

..

..

40

26

40

23

Övrig lök

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

17

24

10

17

33

Antal företag

..

..

..

20

5

9

Ärter

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

5

14

9

11

3

Antal företag

..

..

19

15

18

5

Bönor

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

13

28

8

10

15

Antal företag

..

..

62

28

30

21

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

9

11

9

4

12

16

Antal företag

..

..

7

7

12

10

Diverse och ej specificerat

 

 

 

 

 

Areal, hektar

60

76

120

186

314

281

Antal företag

..

..

..

131

115

141


1) Broccoli redovisas separat.

2) Kryddväxter exklusive dill och persilja.