Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2005 (tomat, gurka, melon). Län.

13.a. Cultivation of vegetables in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Tomat

Gurka

Melon

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

18 161

176

19

2 001

38

14

75

..

..

Uppsala län

1 550

14

7

353

4

8

40

..

..

Södermanlands län

1 050

16

6

140

5

3

-

-

-

Östergötlands län

20 832

611

15

16 955

380

16

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 710

14

7

950

8

6

-

-

-

Kronobergs län

335

..

..

25

..

..

-

-

-

Kalmar län

14 555

545

10

690

9

5

4

..

..

Gotlands län

6 378

135

5

2 510

86

3

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

44 002

2 133

8

1 345

11

5

80

..

..

Skåne län

279 868

11 694

47

525 656

22 685

80

6 170

44

8

Hallands län

15 266

529

9

20 922

721

8

4 880

28

4

Västra Götalands län

16 510

430

26

3 350

46

24

404

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

775

16

4

490

7

4

-

-

-

Örebro län

3 637

122

6

300

12

3

200

..

..

Västmanlands län

4 200

127

3

1 200

..

..

-

-

-

Dalarnas län

3 482

66

10

2 790

45

10

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

760

14

4

255

1

3

-

-

-

Västernorrlands län

2 684

52

4

242

..

..

-

-

-

Jämtlands län

4 140

..

..

760

..

..

-

-

-

Västerbottens län

5 740

149

6

370

4

3

-

-

-

Norrbottens län

10 330

307

5

13 450

187

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

455 965

17 283

204

594 754

24 294

206

11 903

77

21

2002

642 133

22 771

262

605 935

22 937

238

18 622

175

28

1999

557 254

19 307

301

621 253

23 339

258

22 793

155

34