Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2005 (annan sallat, kruksallat, kryddväxter). Län.

13.b. Cultivation of vegetables in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Annan sallat, friplanterad

Kruksallat

Kryddväxter

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

24 100

13 576

3

28 285

10 597

9

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

480

..

..

Södermanlands län

450

..

..

-

-

-

5

..

..

Östergötlands län

-

-

-

13

..

..

338

..

..

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Jönköpings län

-

-

-

2 200

..

..

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

200

..

..

120

..

..

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Blekinge län

8 618

..

..

-

-

-

-

-

-

Skåne län

43 511

5 143

9

8 200

..

..

11 096

854

9

Hallands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands län

8 908

187

5

1 760

..

..

14 486

6 444

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Värmlands län

-

-

-

2 200

..

..

825

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

600

..

..

-

-

-

130

..

..

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

132

..

..

Västerbottens län

-

-

-

5 700

..

..

5 640

..

..

Norrbottens län

-

-

-

7

..

..

6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

62 087

5 520

19

44 380

19 184

14

61 542

19 406

35

2002

69 825

3 836

27

70 790

14 980

10

53 291

22 557

36

1999

87 020

3 106

25

22 760

8 196

8

21 779

11 023

22