Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2005 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.c. Cultivation of vegetables in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga köksväxter

Totalt

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 390

6

74 012

27

Uppsala län

30

..

2 453

10

Södermanlands län

100

..

1 745

8

Östergötlands län

451

..

38 639

19

 

 

 

 

 

Jönköpings län

570

..

5 430

10

Kronobergs län

-

-

360

..

Kalmar län

-

-

15 249

10

Gotlands län

-

-

9 208

5

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

54 045

10

Skåne län

6 160

7

880 661

125

Hallands län

40

..

41 108

15

Västra Götalands län

415

4

45 833

35

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

4 290

7

Örebro län

50

..

4 187

6

Västmanlands län

-

-

5 400

..

Dalarnas län

-

-

7 002

12

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

160

..

1 175

5

Västernorrlands län

-

-

2 926

4

Jämtlands län

-

-

5 032

4

Västerbottens län

370

..

17 820

8

Norrbottens län

-

-

23 792

8

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

9 736

28

1 240 368

332

2002

27 728

38

1 488 324

407

19991)

120 129

..

145 988

462


1) Bär i växthus ingår i dessa siffror.