Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.d. Övriga köksväxter i växthus 2005.

13.d. Other vegetables in greenhouses 2005.

 

Areal,
kvm

Antal
företag

Paprika

616

10

Andra köksväxter

9 120

25