Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.a. Odling av bär i växthus 2005 (jordgubbar, hallon). Län.

14.a. Cultivation of berries in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Jordgubbar

Hallon

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

200

..

..

-

-

-

Uppsala län

2 500

..

..

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

20 370

59

7

500

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

7 600

..

..

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

6 500

..

..

-

-

-

Gotlands län

500

..

..

15

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3 800

18

3

-

-

-

Skåne län

23 840

185

4

1 700

..

..

Hallands län

1 600

..

..

-

-

-

Västra Götalands län

-

-

-

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

6 400

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

73 310

363

23

2 415

4

5

2002

52 218

248

20

9 320

7

5