Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15.a. Odling av snittblommor i växthus 2005 (ros, krysantemum, alstroemeria). Län.

15.a. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Ros

Krysantemum

Alstroemeria

Areal,
hektar

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

11 180

1 129

4

1 500

..

..

600

..

..

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4 100

..

..

-

-

-

530

..

..

Kronobergs län

-

-

-

150

..

..

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

760

14

3

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

610

..

..

-

-

-

Skåne län

1 600

102

3

2 700

87

3

1 350

..

..

Hallands län

-

-

-

3 300

80

5

-

-

-

Västra Götalands län

3 800

..

..

1 960

94

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

7 200

..

..

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

13

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

27 880

3 070

10

10 980

318

19

2 493

178

4

2002

76 268

10 032

17

17 988

432

33

4 884

477

10

1999

92 023

13 303

23

24 997

679

56

5 195

794

8