Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2005 (tulpan, narciss, övriga lökblommor till snitt, totalt). Län.

16. Cultivation of bulbous as cut flowers in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Tulpan

Narciss

Övriga lökblommor

till snitt

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

29 760

12

46

6

-

-

29 806

13

Uppsala län

..

..

..

..

-

-

..

..

Södermanlands län

12 015

8

29

5

..

..

12 045

8

Östergötlands län

1 380

11

35

8

-

-

1 414

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

802

6

26

3

..

..

878

6

Kronobergs län

8 281

9

15

8

17

3

8 313

9

Kalmar län

888

10

40

12

..

..

929

12

Gotlands län

..

..

..

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

293

8

13

5

..

..

317

9

Skåne län

15 181

21

176

11

80

6

15 437

23

Hallands län

21 703

11

123

7

..

..

21 830

15

Västra Götalands län

2 654

24

96

19

459

7

3 209

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

414

3

..

..

..

..

425

3

Örebro län

375

11

11

7

-

-

386

11

Västmanlands län

..

..

..

..

-

-

..

..

Dalarnas län

267

8

..

..

-

-

271

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

16 344

11

118

10

-

-

16 461

11

Västernorrlands län

2 147

6

33

3

..

..

2 180

6

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

1 371

8

8

4

-

-

1 379

8

Norrbottens län

..

..

-

-

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

114 363

174

787

116

634

24

115 784

186

2002

112 025

252

1 023

169

2 580

37

115 628

272

1999

101 614

259

2 080

193

384

30

104 078

..