Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2005 (hyacint, amaryllis, narciss). Län.

17.a. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Hyacint

Amaryllis

Narciss

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 918

12

440

21

465

8

Uppsala län

..

..

..

..

..

..

Södermanlands län

871

10

200

11

531

5

Östergötlands län

123

15

83

16

76

9

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

44

7

17

9

414

7

Kronobergs län

519

8

22

9

90

5

Kalmar län

61

15

9

14

75

11

Gotlands län

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

23

8

11

8

10

4

Skåne län

1 047

30

416

38

293

22

Hallands län

1 178

10

557

12

579

12

Västra Götalands län

317

25

146

36

240

23

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

..

..

..

..

Örebro län

125

11

42

14

30

11

Västmanlands län

869

4

107

6

32

4

Dalarnas län

35

8

7

10

15

3

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

349

11

19

11

212

5

Västernorrlands län

112

7

27

15

5

5

Jämtlands län

..

..

0

4

-

-

Västerbottens län

40

8

15

8

7

3

Norrbottens län

..

..

10

5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

7 671

195

2 146

252

3 091

142

2002

7 325

259

1 837

322

2 461

173

1999

7 245

..

1 193

278

2 686

150