Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Odling av frukt och bär på friland, 1981-2005. Riket.

2. Outdoor cultivation of fruit and berries, 1981-2005. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äpple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 377

2 485

2 585

1 959

1 822

1 668

1 531

1 334

1 440

Skörd, ton

21 408

23 917

15 647

16 768

17 562

17 053

18 006

18 005

17 683

Ton/hektar

9

10

6

9

10

10

12

14

12

Antal företag

573

570

510

458

398

347

296

231

259

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

389

384

336

275

248

242

185

172

197

Skörd, ton

4 237

4 279

1 853

2 956

2 593

1 281

1 159

1 972

1 687

Ton/hektar

11

11

6

11

10

5

6

11

9

Antal företag

254

251

210

198

179

170

133

111

127

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

234

208

166

135

141

138

101

169

94

Skörd, ton

1 208

1 271

530

584

503

557

388

495

311

Ton/hektar

5

6

3

4

4

4

4

3

3

Antal företag

292

291

214

186

173

167

148

135

104

Körsbär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

39

31

28

22

123

184

195

188

139

Skörd, ton

75

56

34

20

54

77

196

621

140

Ton/hektar

2

2

1

1

0

0

1

3

1

Antal företag

49

62

48

46

77

82

73

65

77

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3 039

3 108

3 115

2 391

2 334

2 232

2 011

1 862

1871

Antal företag

620

623

558

503

460

425

365

350

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 830

1 952

2 253

2 237

2 565

2 950

2 707

2 209

2 401

Skörd, ton

9 750

8 828

9 114

5 156

11 071

11 700

12 520

9 845

12 137

Ton/hektar

5

5

4

2

4

4

5

4

5

Antal företag

991

1088

1078

946

994

923

771

597

525

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

52

76

75

94

86

101

117

130

156

Skörd, ton

138

99

110

99

123

121

118

191

250

Ton/hektar

3

1

1

1

1

1

1

1

2

Antal företag

144

180

179

153

182

171

156

156

160

Svarta vinbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

675

954

895

797

768

607

415

471

511

Skörd, ton

1 258

1 671

1 179

753

854

798

478

395

493

Ton/hektar

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Antal företag

452

531

465

370

321

245

186

184

175

Övriga bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

5

8

16

12

20

75

119

99

123

Antal företag

..

57

59

48

49

47

56

61

68

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 562

2 990

3 239

3 140

3 439

3 733

3 358

2 909

3 191

Antal företag

1 285

1 458

1 429

1 236

1 249

1 140

949

811

767