Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2005 (övriga lökblommor, totalt). Län.

17.b. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga lökblommor

i kruka

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

400

9

3 223

24

Uppsala län

..

..

..

..

Södermanlands län

69

7

1 671

12

Östergötlands län

24

3

305

17

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1

3

476

11

Kronobergs län

15

4

645

11

Kalmar län

8

5

152

17

Gotlands län

-

-

..

..

 

 

 

 

 

Blekinge län

2

3

45

9

Skåne län

268

15

2 024

41

Hallands län

417

6

2 731

19

Västra Götalands län

264

14

968

39

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

26

3

Örebro län

2

3

200

14

Västmanlands län

7

3

1 015

7

Dalarnas län

16

3

72

13

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

20

4

599

13

Västernorrlands län

..

..

144

16

Jämtlands län

-

-

1

4

Västerbottens län

..

..

62

9

Norrbottens län

..

..

62

5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

1 517

87

14 425

287

2002

1 450

90

13 072

364

1999

942

67

12 066

..