Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2005 (primula, marguerite, gröna växter, praktpetunia). Län.

18.c. Cultivation of potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Primula

Marguerite

Gröna växter

Praktpetunia

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

24

4

182

16

6

3

81

20

Uppsala län

-

-

3

6

-

-

35

10

Södermanlands län

..

..

4

5

..

..

87

11

Östergötlands län

-

-

56

14

23

9

48

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

14

3

-

-

12

8

Kronobergs län

..

..

8

4

..

..

18

7

Kalmar län

..

..

11

12

..

..

33

18

Gotlands län

-

-

3

3

-

-

9

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

19

6

-

-

19

7

Skåne län

730

14

781

26

535

17

272

38

Hallands län

38

4

125

7

..

..

92

14

Västra Götalands län

30

4

220

26

91

12

102

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

20

5

-

-

40

8

Örebro län

..

..

2

6

..

..

54

15

Västmanlands län

..

..

35

8

33

5

39

9

Dalarnas län

-

-

10

7

..

..

20

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

14

9

-

-

73

15

Västernorrlands län

-

-

19

7

-

-

31

17

Jämtlands län

..

..

3

9

..

..

9

11

Västerbottens län

-

-

54

9

..

..

69

10

Norrbottens län

-

-

2

5

..

..

48

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

919

36

1 587

193

760

61

1 193

302

2002

1 516

51

2 569

242

1 089

95

1 319

335

1999

1 302

58

1 965

246

1 387

113

..

..