Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2005 (övriga krukväxter, totalt). Län.

18.d. Cultivation of potted plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Övriga krukväxter

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

857

21

3 968

43

Uppsala län

11

3

142

12

Södermanlands län

61

5

781

16

Östergötlands län

97

7

949

37

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

338

15

Kronobergs län

257

4

598

12

Kalmar län

13

8

301

23

Gotlands län

..

..

28

6

 

 

 

 

 

Blekinge län

530

7

680

13

Skåne län

2 594

39

21 418

109

Hallands län

1 342

10

3 915

26

Västra Götalands län

273

17

4 068

65

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

461

11

Örebro län

34

7

610

18

Västmanlands län

112

9

870

14

Dalarnas län

..

..

245

17

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

38

8

537

19

Västernorrlands län

5

4

261

20

Jämtlands län

..

..

49

11

Västerbottens län

34

6

465

14

Norrbottens län

21

3

239

13

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

6 314

165

40 923

514

2002

7 671

272

48 361

619

1999

6 991

280

48 511

608