Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2005 (övriga krukväxter). Hela riket.

18.e. Cultivation of potted plants in greenhouses 2005. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

 

Antal,
1000 st

Antal
företag

Azalea

909

7

Bacopa

97

25

Femtunga

144

11

Fuchsia

310

57

Gerbera

461

5

Hortensia

752

10

Osteospermum

213

10

Streptocarpus

225

9

Verbena

94

19

Andra slags krukväxter

3 109

229