Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2005 (impatiens, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Impatiens

Övriga

utplanteringsväxter

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

65

19

1 812

38

5 069

49

Uppsala län

12

7

277

14

812

15

Södermanlands län

128

11

310

16

1 516

18

Östergötlands län

50

25

863

36

3 343

39

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

20

9

261

15

960

18

Kronobergs län

42

11

233

14

743

14

Kalmar län

25

19

469

24

1 225

27

Gotlands län

1

4

16

6

73

7

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

19

12

497

14

1 432

17

Skåne län

501

59

9 507

76

21 701

103

Hallands län

157

24

968

24

4 918

38

Västra Götalands län

104

36

2 227

60

5 767

71

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

48

13

230

16

1 030

17

Örebro län

36

13

146

19

1 988

20

Västmanlands län

42

11

334

11

1 923

13

Dalarnas län

23

15

289

21

843

23

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

46

10

256

20

1 438

20

Västernorrlands län

13

14

431

26

1 743

27

Jämtlands län

1

4

77

13

396

13

Västerbottens län

36

10

943

16

2 858

17

Norrbottens län

13

7

417

13

1 106

16

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

1 381

333

20 562

492

60 882

582

2002

1 970

429

18 501

598

65 017

690

1999

2 275

464

15 527

553

63 101

705