Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2005 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

20. Cultivation of cuttings and small plants in greenhouses 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Köksväxter

Prydnadsväxter

Övriga sticklingar/

småplantor

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

26

6

69

6

27

6

122

11

Uppsala län

9

3

..

..

34

3

47

7

Södermanlands län

..

..

..

..

..

..

101

6

Östergötlands län

2 175

7

16

4

95

5

2 286

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar län

2

3

..

..

..

..

14

5

Gotlands län

..

..

-

-

..

..

249

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

..

..

46

4

56

5

Skåne län

44 381

13

22 329

12

962

14

67 672

36

Hallands län

25

3

8 680

3

2 102

4

10 807

9

Västra Götalands län

3 165

13

803

4

230

5

4 198

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

231

3

..

..

..

..

310

5

Örebro län

2

5

..

..

..

..

5

5

Västmanlands län

..

..

..

..

..

..

5

3

Dalarnas län

21

5

..

..

..

..

33

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

19

5

7

3

9

4

34

8

Västernorrlands län

9

5

21

5

19

8

49

9

Jämtlands län

3

4

43

4

2

3

48

6

Västerbottens län

..

..

..

..

..

..

136

3

Norrbottens län

21

3

..

..

-

-

81

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

50 166

85

32 294

60

3 822

73

86 282

167

2002

40 871

113

78 710

78

50 131

107

169 711

227

1999

46 887

105

85 527

70

44 142

71

176 556

203