Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2005. Län.

21. Areas for ecological cultivated horticultural products both in greenhouse and outdoor cultivation 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Växthusyta,
kvm

Andel ekologisk
växthusodling

Frilandsareal,
hektar

Andel ekologisk
frilandsodling

 

 

 

 

 

Stockholms län

4 536

1,8%

19,7

13,1%

Uppsala län

2 659

11,5%

39,7

52,1%

Södermanlands län

1 908

3,7%

9,3

13,1%

Östergötlands län

3 053

2,3%

60,4

10,7%

 

 

 

 

 

Jönköpings län

780

1,5%

60,4

25,6%

Kronobergs län

590

2,3%

6,2

12,9%

Kalmar län

1 138

2,1%

28,7

3,5%

Gotlands län

4 401

28,8%

145,9

21,9%

 

 

 

 

 

Blekinge län

280

0,4%

18,8

3,1%

Skåne län

12 578

0,8%

299,4

4,4%

Hallands län

3 745

2,2%

86,1

15,6%

Västra Götalands län

21 932

9,3%

80,8

9,2%

 

 

 

 

 

Värmlands län

1 800

5,2%

43,3

26,5%

Örebro län

1 108

2,6%

23,1

16,2%

Västmanlands län

500

0,7%

23,0

37,5%

Dalarnas län

4 082

13,3%

73,2

40,0%

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 330

2,7%

14,8

21,6%

Västernorrlands län

214

0,6%

21,9

29,0%

Jämtlands län

1 730

10,1%

62,7

59,8%

Västerbottens län

200

0,3%

10,5

10,9%

Norrbottens län

370

0,6%

47,3

21,2%

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

68 934

2,3%

1 175,1

9,4%

2002

62 012

1,8%

964,2

7,3%

1999

101 749

3,1%

640,4

5,2%