Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter material). Län.

22.b. Number of holdings with greenhouses with heating on 31 December 2005 (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

40

11

17

44

9

Uppsala län

6

4

1

10

7

Södermanlands län

11

4

3

17

4

Östergötlands län

26

13

16

23

19

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

12

4

5

14

3

Kronobergs län

11

1

2

9

1

Kalmar län

19

2

3

16

5

Gotlands län

6

2

3

4

2

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

14

6

7

3

2

Skåne län

147

26

115

52

25

Hallands län

36

9

15

15

4

Västra Götalands län

62

23

22

45

12

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

12

4

5

9

3

Örebro län

11

8

3

18

2

Västmanlands län

12

3

6

9

5

Dalarnas län

12

6

2

17

6

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

7

6

1

17

9

Västernorrlands län

6

12

3

21

4

Jämtlands län

3

3

2

12

5

Västerbottens län

7

6

-

13

6

Norrbottens län

-

9

-

14

8

 

 

 

 

 

 

Hela riket

460

162

231

382

141