Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2005, for greenhouses without heating (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat material

Totalt

 

 

 

 

Stockholms län

4 703

9 793

14 496

Uppsala län

-

4 052

4 052

Södermanlands län

1 260

4 381

5 641

Östergötlands län

1 670

9 468

11 138

 

 

 

 

Jönköpings län

2 156

5 603

7 759

Kronobergs län

1 509

2 149

3 658

Kalmar län

660

3 693

4 353

Gotlands län

589

1 930

2 519

 

 

 

 

Blekinge län

900

8 427

9 327

Skåne län

60 713

33 239

93 952

Hallands län

5 350

7 172

12 522

Västra Götalands län

9 239

22 218

31 457

 

 

 

 

Värmlands län

1 152

9 158

10 310

Örebro län

1 200

1 991

3 191

Västmanlands län

858

5 088

5 946

Dalarnas län

123

2 878

3 001

 

 

 

 

Gävleborgs län

450

3 040

3 490

Västernorrlands län

536

7 611

8 147

Jämtlands län

270

1 500

1 770

Västerbottens län

565

2 755

3 320

Norrbottens län

-

13 057

13 057

 

 

 

 

Hela riket

93 903

159 203

253 106