Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2005, for greenhouses with heating (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2001 och

senare

1996-2000

1986-1995

1985 och

tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

19 300

57 735

64 890

90 514

232 439

Uppsala län

1 865

3 225

6 407

7 273

18 770

Södermanlands län

3 548

2 691

14 080

25 418

45 737

Östergötlands län

5 043

24 704

36 658

54 325

120 730

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4 990

2 815

4 952

30 251

43 008

Kronobergs län

2 052

5 241

5 998

8 235

21 526

Kalmar län

2 308

16 485

6 691

24 775

50 259

Gotlands län

769

3 186

2 630

5 949

12 534

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3 175

18 754

35 080

12 782

69 791

Skåne län

205 754

173 399

419 445

631 311

1 429 909

Hallands län

3 516

6 342

58 400

91 413

159 671

Västra Götalands län

25 673

26 086

52 529

99 687

203 975

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

2 384

3 897

9 265

8 503

24 049

Örebro län

2 555

5 825

13 430

16 610

38 420

Västmanlands län

870

3 880

17 629

41 596

63 975

Dalarnas län

260

4 919

6 567

15 866

27 612

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

3 219

7 294

14 130

20 920

45 563

Västernorrlands län

2 342

3 664

7 275

17 004

30 285

Jämtlands län

800

4 222

6 226

3 885

15 133

Västerbottens län

2 794

19 005

20 051

21 035

62 885

Norrbottens län

1 717

10 203

9 229

22 933

44 082

 

 

 

 

 

 

Hela riket

294 934

403 572

811 562

1 250 285

2 760 353