Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.b. Number of holdings with greenhouses with heating on 31 December 2005 (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2001 och

senare

1996-2000

1986-1995

1985 och

tidigare

 

 

 

 

 

Stockholms län

13

22

34

53

Uppsala län

5

8

8

7

Södermanlands län

5

4

13

11

Östergötlands län

8

17

28

34

 

 

 

 

 

Jönköpings län

7

5

6

18

Kronobergs län

2

8

6

12

Kalmar län

5

6

7

22

Gotlands län

3

7

4

4

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

7

9

14

Skåne län

45

67

135

175

Hallands län

6

5

28

39

Västra Götalands län

27

26

45

70

 

 

 

 

 

Värmlands län

2

5

10

12

Örebro län

6

8

12

19

Västmanlands län

2

4

9

14

Dalarnas län

2

8

14

19

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

6

8

17

14

Västernorrlands län

2

8

13

19

Jämtlands län

2

7

9

8

Västerbottens län

6

7

11

16

Norrbottens län

3

7

9

15

 

 

 

 

 

Hela riket

162

244

427

595