Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2005 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2005, for greenhouses without heating (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2001 och

senare

1996-2000

1986-1995

1985 och

tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2 175

1 286

1 972

9 063

14 496

Uppsala län

1 670

630

1 442

310

4 052

Södermanlands län

811

1 135

350

3 345

5 641

Östergötlands län

890

730

4 188

5 330

11 138

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 300

2 474

60

3 925

7 759

Kronobergs län

504

576

1 594

984

3 658

Kalmar län

140

1 241

1 180

1 792

4 353

Gotlands län

640

350

980

549

2 519

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

3 010

360

737

5 220

9 327

Skåne län

19 147

7 778

10 670

56 357

93 952

Hallands län

3 184

2 360

2 542

4 436

12 522

Västra Götalands län

11 481

3 364

4 074

12 538

31 457

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1 263

2 862

1 362

4 823

10 310

Örebro län

225

750

375

1 841

3 191

Västmanlands län

258

550

1 068

4 070

5 946

Dalarnas län

1 433

-

668

900

3 001

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

230

300

1 810

1 150

3 490

Västernorrlands län

956

1 440

3 909

1 842

8 147

Jämtlands län

-

200

1 070

500

1 770

Västerbottens län

480

-

1 745

1 095

3 320

Norrbottens län

-

1 444

1 450

10 163

13 057

 

 

 

 

 

 

Hela riket

49 797

29 830

43 246

130 233

253 106