Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2005 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Number of holdings with greenhouses without heating on 31 December 2005 (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2001 och

senare

1996-2000

1986-1995

1985 och

tidigare

 

 

 

 

 

Stockholms län

7

4

6

16

Uppsala län

4

2

4

1

Södermanlands län

3

4

2

6

Östergötlands län

5

3

7

7

 

 

 

 

 

Jönköpings län

5

5

1

6

Kronobergs län

4

4

5

4

Kalmar län

1

4

5

9

Gotlands län

3

2

2

3

 

 

 

 

 

Blekinge län

4

1

3

7

Skåne län

21

13

18

36

Hallands län

6

5

9

8

Västra Götalands län

19

9

13

26

 

 

 

 

 

Värmlands län

4

5

3

3

Örebro län

1

3

2

6

Västmanlands län

2

2

3

3

Dalarnas län

5

-

3

1

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2

1

3

4

Västernorrlands län

5

4

6

5

Jämtlands län

-

1

3

1

Västerbottens län

1

-

5

4

Norrbottens län

-

2

2

7

 

 

 

 

 

Hela riket

102

74

105

163