Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

26.a. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2005. Län.

26.a. Consumption of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

   Eldningsolja

     Biobränsle

Eldningsolja nr 1

Eldningsolja, övriga kvaliteter

Bark, flis, spån

Ved

Biogas

Pellets och briketter

Övrigt biobränsle

kubikmeter

kubikmeter

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

5 544

448

480

295

-

-

66

Uppsala län

443

35

-

178

-

3

-

Södermanlands län

744

6

600

-

-

-

-

Östergötlands län

2 388

87

1 200

105

-

6

800

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

695

61

300

200

-

-

-

Kronobergs län

405

-

400

30

-

-

-

Kalmar län

707

140

10 890

-

-

-

-

Gotlands län

1 118

-

148

-

414

-

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

971

10

-

185

-

13

-

Skåne län

15 387

3 055

18 324

299

4 847

164

13 073

Hallands län

5 250

708

-

200

-

-

-

Västra Götalands län

4 455

1 377

510

158

-

145

277

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

422

-

1 120

133

-

500

-

Örebro län

770

-

20

153

-

-

-

Västmanlands län

731

502

3 400

-

-

200

-

Dalarnas län

764

26

1 980

42

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 172

-

-

160

-

14

-

Västernorrlands län

1 083

2

855

15

-

46

-

Jämtlands län

272

-

2 100

60

-

86

-

Västerbottens län

1 057

400

1 589

-

-

-

-

Norrbottens län

861

140

700

220

-

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

46 235

6 997

44 616

2 433

5 261

1 207

14 516

2002

51 607

10 531

43 120

1 628

7 417

2 367

2 485

1999

66 142

14 157

13 506

1 254

..

583

..