Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2005. Län.

26.b. Consumption of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Kol och koks

Naturgas

Gasol

Fjärrvärme

Elenergi

ton

MWh

ton

MWh

MWh

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

0

-

41 554

Uppsala län

-

-

-

-

806

Södermanlands län

-

-

-

8 555

1 998

Östergötlands län

203

-

49

1 870

4 754

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

886

8 925

Kronobergs län

-

-

-

4 302

872

Kalmar län

-

-

-

516

2 582

Gotlands län

-

-

-

233

279

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

226

9 505

461

Skåne län

-

188 652

574

14 959

51 919

Hallands län

-

11 385

163

3 560

8 546

Västra Götalands län

-

-

9

3 021

19 185

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

216

10 962

Örebro län

-

-

-

4 000

559

Västmanlands län

-

-

4

3 359

3 656

Dalarnas län

-

-

1

322

801

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

700

5 087

Västernorrlands län

-

-

-

131

1 010

Jämtlands län

-

-

-

-

429

Västerbottens län

-

-

-

285

3 009

Norrbottens län

-

-

1

368

7 917

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

203

200 037

1 026

56 788

175 308

2002

188

163 160

1 496

109 573

119 688

1999

350

203 190

1 591

39 961

59 392