Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.a. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2005 (familjemedlemmar). Län.

27.a. Number of occupied persons in horticulture holdings in 2005 (family members). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Högst 449

tim/år

450-899

tim/år

900-1349

tim/år

1350-1799

tim/år

Över 1799

tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

85

17

18

30

95

245

Uppsala län

38

11

7

9

25

90

Södermanlands län

37

35

6

11

23

112

Östergötlands län

131

47

20

21

78

297

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

82

13

4

10

30

139

Kronobergs län

26

14

5

3

12

60

Kalmar län

127

24

28

18

68

265

Gotlands län

96

15

25

18

38

192

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

101

26

24

11

58

220

Skåne län

650

160

130

150

520

1 610

Hallands län

167

30

27

22

80

326

Västra Götalands län

257

59

60

22

168

566

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

40

8

4

6

34

92

Örebro län

61

13

7

6

38

125

Västmanlands län

15

3

9

12

32

71

Dalarnas län

37

14

12

10

26

99

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

43

11

12

7

44

117

Västernorrlands län

67

10

14

11

26

128

Jämtlands län

34

5

9

3

12

63

Västerbottens län

38

8

2

7

26

81

Norrbottens län

71

15

13

7

35

141

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2 203

538

436

394

1 468

5 039