Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

28. Växthusinventarier den 31 december 2005. Län.

28. Greenhouses equipment on 31 December 2005. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Recirkuleringssystem,
kvm

Recirkuleringssystem,
antal företag

Skuggväv/energiväv,
kvm

Skuggväv/energiväv,
antal företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

144 784

29

153 557

42

Uppsala län

1 964

3

6 542

8

Södermanlands län

17 786

6

25 070

9

Östergötlands län

19 020

5

40 007

19

 

 

 

 

 

Jönköpings län

6 610

4

20 988

12

Kronobergs län

7 766

3

8 806

4

Kalmar län

5 280

4

19 730

11

Gotlands län

-

-

4 820

4

 

 

 

 

 

Blekinge län

2 965

3

50 794

14

Skåne län

388 479

56

546 096

116

Hallands län

77 535

16

70 891

20

Västra Götalands län

79 629

23

115 932

51

 

 

 

 

 

Värmlands län

13 248

7

13 498

6

Örebro län

..

..

9 269

11

Västmanlands län

22 675

3

20 692

6

Dalarnas län

3 910

4

4 860

7

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

5 720

5

8 380

9

Västernorrlands län

5 600

3

10 607

11

Jämtlands län

-

-

2 400

6

Västerbottens län

18 946

7

29 150

8

Norrbottens län

..

..

12 584

5

 

 

 

 

 

Hela riket

828 017

185

1 174 673

379