Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2005

JO 33 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1981-2005. Riket.

5. Cultivation of vegetables and berries in greenhouses and frames, 1981-2005. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

635 900

637 516

685 426

660 781

637 970

589 404

557 254

642 133

455 965

Skörd, ton

10 211

12 259

15 542

17 887

18 889

18 209

19 307

22 771

17 283

Ton/1000 kvm

16

19

23

27

30

31

35

35

38

Antal företag

649

575

479

411

429

356

301

262

204

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

581 600

540 097

554 436

536 439

590 575

569 888

621 253

605 935

595 754

Skörd, ton

17 165

16 859

18 001

18 129

20 045

20 537

23 339

22 937

24 294

Ton/1000 kvm

30

31

32

34

34

36

38

38

41

Antal företag

381

366

350

309

357

285

258

238

206

Melon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

36 400

43 830

33 006

23 951

20 151

39 485

22 793

18 622

11 903

Skörd, ton

177

159

305

118

114

180

155

175

77

Ton/1000 kvm

5

4

9

5

6

5

7

9

6

Antal företag

54

71

41

39

50

51

34

28

21

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

369 400

311 357

314 466

471 235

710 507

..

87 020

69 825

62 087

Skörd, 1000-tal

9 608

7 657

9 614

11 026

14 243

..

3 106

3 836

5 520

Antal/kvm

26

25

31

23

20

..

36

55

89

Antal företag

163

126

73

49

50

..

25

27

19

Kruksallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

41 568

22 760

70 790

44 380

Skörd, 1000-tal

..

..

..

..

..

7 125

8 196

14 980

19 184

Antal företag

..

..

..

..

..

16

8

10

14

Kryddväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

24 693

21 779

53 291

61 542

Skörd, 1000-tal

..

..

..

..

..

10 942

11 023

22 557

19 406

Antal företag

..

..

..

..

..

32

22

36

35

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

..

34 250

52 218

73 310

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

82

248

363

Antal företag

..

..

..

..

..

..

17

20

23

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

..

..

9 320

2 415

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

7

4

Antal företag

..

..

..

..

..

..

..

5

5

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

77 200

43 095

45 583

80 989

89 029

83 716

85 879

31 928

22 936

Antal företag

84

77

72

60

90

64

61

40

32

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

1 703 800

1 580 467

1 634 927

1 774 155

2 048 232

1 348 754

1 452 988

1 551 362

1 329 293

Antal företag

829

739

641

566

607

517

462

429

351