Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 0801

Antalet fruktträd 2007
Slutlig statistik
Number of fruit trees 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskade arealer för äpplen och päron

Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning med ca 140 hektar (10 %) sedan Fruktträdsundersökningen genomfördes senast (2002). Den odlade arealen för päron uppgår till 119 hektar, en minskning med 52 hektar (30 %) sedan 2002. Antalet planterade äppelträd har däremot ökat under perioden 2003-2007 sannolikt som en följd av moderna s.k. tätodlingar, där antal träd per hektar kan uppgå mot 3 000. Även antalet planterade päronträd ökade under åren 2003-2007 efter att ha haft en nedgång under en tioårsperiod.

Fruktträdsodlingarna finns främst koncentrerade till Skåne, där ca 80 % av äppelarealen finns och ca 90 % av päronarealen. De fem vanligaste äppelsorterna i Sverige är Ingrid Marie/Karin Schneider, Aroma/Röd Aroma, Discovery, Cox Orange samt Gravensteiner/Röd Gravensteiner. Ingrid Marie/Karin Schneider utgör ca 25 % av den totala arealen äppelodling i Sverige. Den vanligaste päronsorten i Sverige är Clara Frijs som utgör ca 36 % av den totala arealen päronodling i Sverige. Därefter följer sorterna Conference, Carola, Alexander Lucas och Herzogin Elsa.