Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Äppelsorter. Areal, antal träd och antal företag, 31 december 2007. Hela riket.

2. Päronsorter. Areal, antal träd och antal företag, 31 december 2007. Hela riket.

3a. Äpple. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

3b. Äpple. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

4a. Päron. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

4b. Päron. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure