Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Äppelsorter. Areal, antal träd och antal företag, 31 december 2007. Hela riket.

1. Apple varieties. Area, number of trees and number of holdings, December 2007. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar fruktodling. Slutlig statistik.

Figures for holdings with at least 0,25 hectares of fruit treas. Final statistics.

Sort

Areal, hektar

Antal träd

Antal företag

 

 

 

 

Äpple

 

 

 

Alice

47,9

36 467

115

Aroma / Röd Aroma

198,8

306 130

197

Belle de Boskoop

9,7

4 918

27

Cox Orange

99,1

107 052

138

Discovery

104,4

218 270

126

Elise

15,7

48 019

21

Frida

10,0

25 122

19

Gloster

16,2

21 653

36

Gravensteiner / Röd Gravensteiner

86,3

98 343

128

Ingrid Marie / Karin Schneider

296,6

360 415

210

James Grieve

7,9

7 016

20

Katja

33,7

39 878

96

Kim

19,2

15 457

55

Lobo

19,7

15 606

70

Mutsu

13,5

16 018

55

Rubinola

12,1

32 659

26

Signe Tillisch

23,1

23 836

71

Summerred

16,5

19 523

56

Transparante blanche

4,7

4 314

34

Åkerö

14,3

10 099

38

Övriga äppelsorter

144,8

223 492

297

Totalt

1 194,3

1 634 287