Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Päronsorter. Areal, antal träd och antal företag, 31 december 2007. Hela riket.

2. Pear varieties. Area, number of trees and number of holdings, December 2007. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar fruktodling. Slutlig statistik.

Figures for holdings with at least 0,25 hectares of fruit treas. Final statistics.

Sort

Areal, hektar

Antal träd

Antal företag

 

 

 

 

Päron

 

 

 

Alexander Lukas

9,4

11 616

27

Carola

9,8

11 815

42

Clara Frijs

42,7

63 183

76

Charneau

1,5

765

17

Concorde

3,2

7 756

13

Conference

22,1

20 043

60

Greve Moltke

5,8

4 712

47

Herzogin Elsa

9,0

6 124

47

Pierre Corneille

5,6

6 072

19

Williams

0,8

524

23

Övriga päronsorter

9,5

4 869

90

Totalt

119,4

137 479