Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Äpple. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

3a. Apples. Area and number of trees in December 2007 by year of plantning. By county.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar fruktodling. Slutlig statistik.

Figures for holdings with at least 0,25 hectares of fruit treas. Final statistics.

 

 

 

 

Planteringsår

 

 

 

 

2003-2007

1998-2002

1993-1997

Län

 

Area, hektarl

Antal träd

Areal, hektar

Antal träd

Areal, hektar

Antal träd

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

4,2

1 566

1,5

753

0,8

346

Uppsala län

2,0

2 293

3,4

4 197

2,2

1 108

Södermanlands län

0,0

..

-

-

-

-

Östergötlands län

3,0

4 254

2,5

..

1,5

..

Jönköpings län

6,5

14 941

11,5

19 872

9,7

18 933

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

1,7

..

0,7

..

0,6

..

Kalmar län

1,2

..

0

..

0,6

..

Gotlands län

0,8

..

0

..

1,0

..

Blekinge län

7,6

17 147

1,0

..

2,3

1 537

Skåne län

 

193,7

443 766

132,7

259 899

109,4

132 371

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

0,0

..

0,5

..

1,2

..

Västra Götalands län

7,3

5 904

-

-

0,6

..

Värmlands län

1,7

1 775

2,0

..

0,0

..

Örebro län

0,6

1 013

0,6

..

-

-

Västmanlands län

0,0

..

-

-

5,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

Gävleborg län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

0,0

..

0,0

..

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

0,0

..

-

-

-

-