Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4b. Päron. Areal och antal träd, 31 december 2007 fördelat efter trädens planteringsår. Län.

4b. Pears. Area and number of trees in December 2007 by year of plantning. By county.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar fruktodling. Slutlig statistik.

Figures for holdings with at least 0,25 hectares of fruit treas. Final statistics.

 

 

 

Planteringsår

 

 

 

1983-1992

Före 1983

 

Län

 

Areal, hektar

Antal träd

Areal, hektar

Antal träd

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

0,0

..

Uppsala län

0,0

..

0,0

..

Södermanlands län

-

-

0,0

..

Östergötlands län

-

-

-

-

Jönköpings län

0,0

..

0,0

..

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

0,0

..

0,0

..

Kalmar län

-

-

0

..

Gotlands län

-

-

-

-

Blekinge län

-

-

0,0

..

Skåne län

 

20,3

31 385

42,0

30 500

 

 

 

 

 

 

Hallands län

-

-

-

-

Västra Götalands län

-

-

0,5

..

Värmlands län

-

-

-

-

Örebro län

0,0

..

0,0

..

Västmanlands län

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

-

-

-

-

Gävleborg län

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-