Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1984-2008. Riket.

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1984-2008. Riket.

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990-2008. Riket.

2. Odling av frukt och bär på friland, 1984-2008. Riket.

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1984-2008. Riket.

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1984-2008. Riket.

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1984-2008. Riket.

6. Arealer och antal företag med frilandsodling 2002, 2005 och 2008. Län.

7.a. Odling av köksväxter på friland 2008 (blomkål, broccoli, dill). Län.

7.b. Odling av köksväxter på friland 2008 (gurka, isbergssallat, kålrot). Län.

7.c. Odling av köksväxter på friland 2008 (majs, matlök, morot). Län.

7.d. Odling av köksväxter på friland 2008 (palsternacka, purjolök, rödbeta). Län.

7.e. Odling av köksväxter på friland 2008 (spenat, vitkål, övriga köksväxter, totalt). Län.

8.a. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (körsbär), hektar. Län.

8.b. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (plommon),hektar. Län.

8.c. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (päron), hektar. Län.

8.d. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (äpple), hektar. Län.

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (totalt), hektar. Län.

9.a. Odling av bär på friland 2008 (hallon, jordgubbar, svarta vinbär). Län.

9.b. Odling av bär på friland 2008 (övriga bär, totalt). Län.

9.c. Odling av övriga bär på friland 2008. Riket.

10.a. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (barrväxter, bärbuskar). Län.

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (fruktträd, häck- och landskapsväxter). Län.

10.c. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (jordgubbsplantor, klängväxter). Län.

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (lövfällande träd ,perenner). Län.

10.e. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (prydnadsbuskar, rosor). Län.

10.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

10.g. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland, 2008. Riket.

10.h. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) i container, 2008. Riket.

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2005 och 2008. Län.

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2008. Län.

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2008 (gurka, kruksallat, annan sallat). Län.

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2008 (kryddväxter, melon, tomat). Län.

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2008 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.d. Övriga köksväxter i växthus 2008.

14.a. Odling av bär i växthus 2008 (hallon, jordgubbar). Län.

14.b. Odling av bär i växthus 2008 (övriga bär, totalt). Län.

15.a. Odling av snittblommor i växthus 2008 (alstroemeria, krysantemum, ros). Län.

15.b. Odling av snittblommor i växthus 2008 (övriga snittblommor, totalt). Län.

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2008 (narciss, tulpan, övriga lökblommor till snitt, totalt). Län.

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2008 (amaryllis, hyacint, narciss). Län.

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2008 (övriga lökblommor, totalt). Län.

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2008 (azalea, begonia, cyklamen, gröna växter). Län.

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2008 (hortensia, impatiens, julstjärna, kalanchoe). Län.

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2008 (krysantemum, marguerite, pelargon, praktpetunia). Län.

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2008 (primula, saintpaulia, övriga krukväxter, totalt). Län.

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2008 (övriga krukväxter). Hela riket.

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (blomstertobak, impatiens, lobelia, pensé). Län.

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. forts. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.c. Odling av utplanteringsväxter i växthus (övriga utplanteringsväxter) 2008. Län.

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2008 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2008. Län.

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter material). Län.

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter material). Län.

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter byggnadsår). Län.

26.a. Förbrukning av biobränslen i växthusproduktionen 2008. Län.

26.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2008. Län.

27.a. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2008 (familjemedlemmar). Län.

27.b. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2008 (ej familjemedlemmar). Län.

27.c. Företagarens ålder.

28. Växthusinventarier den 31 december 2008. Län.

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure