Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (fruktträd, häck- och landskapsväxter). Län.

10.b. Outdoor and container cultivation of nurseries 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Fruktträd

Häck- och landskapsväxter

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

..

..

Östergötlands län

-

-

-

-

-

-

0,0

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

7,0

73

3

1,6

..

..

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

1,0

..

..

0,3

..

..

0,2

..

..

-

-

-

Gotlands län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

55,2

449

13

2,3

30

3

25,6

2 152

5

0,5

..

..

Hallands län

2,3

..

..

0,4

..

..

2,0

..

..

0,0

..

..

Västra Götalands län

3,2

..

..

0,2

..

..

1,2

..

..

0,2

46

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

0,5

..

..

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,0

..

..

-

-

-

0,0

..

..

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

70,2

546

25

4,8

68

10

29,0

2 229

10

0,8

288

9

2005

86,2

1 205

26

5,1

114

17

36,0

4 730

17

1,0

221

11

2002

55,1

341

31

8,4

91

18

33,9

4 673

19

1,3

227

5

1999

77,8

1 088

36

3,1

66

18

43,8

4 506

22

0,5

171

9