Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.b. Odling av övriga köksväxter på friland, 1990-2008. Riket.

1.b. Outdoor cultivation of other vegetables, 1990-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Växtslag

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Bönor

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

13

28

8

10

15

11

Antal företag

..

..

62

28

30

21

40

Grön-, röd-, bryssel- kål och broccoli

 

 

 

 

 

Areal, hektar

125

138

174

179

184

731)

-

Antal företag

..

..

189

131

105

451)

-

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

9

11

9

4

12

16

21

Antal företag

..

..

7

7

12

10

11

Pepparrot

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

29

32

32

18

13

10

9

Antal företag

..

..

32

15

8

4

7

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

35

41

59

43

34

60

61

Antal företag

..

..

78

42

33

31

31

Pumpa

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3

4

9

36

41

73

43

Antal företag

..

..

15

35

36

52

36

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

18

13

17

15

11

Antal företag

..

..

30

21

20

24

17

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

50

51

54

53

42

58

76

Antal företag

..

..

46

38

24

16

19

Sparris

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

13

14

16

16

37

67

82

Antal företag

..

..

20

19

34

52

58

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

9

14

11

22

20

6

Antal företag

..

..

40

26

40

23

19

Ärter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

5

14

9

11

3

7

Antal företag

..

..

19

15

18

5

10

Övrig lök

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

17

24

10

17

33

14

Antal företag

..

..

..

20

5

9

22

Övriga kryddväxter2)

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

21

41

14

63

Antal företag

..

..

..

28

19

15

35

Diverse och ej specificerat

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

60

76

120

186

314

281

317

Antal företag

..

..

..

131

115

141

151


1) Broccoli redovisas separat.

2) Kryddväxter exklusive dill och persilja.