Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Arealer och antal företag med växthusodling 2005 och 2008. Län.

11. Areas and number of holdings with greenhouse cultivation 2005 and 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2005

2008

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

246 935

80

248 650

60

Uppsala län

22 822

24

23 333

24

Södermanlands län

51 378

23

36 437

17

Östergötlands län

131 868

56

110 927

48

 

 

 

 

 

Jönköpings län

50 767

31

34 080

23

Kronobergs län

25 184

16

18 672

14

Kalmar län

54 612

32

44 050

28

Gotlands län

15 053

14

31 378

17

 

 

 

 

 

Blekinge län

79 118

29

87 770

20

Skåne län

1 523 861

267

1 326 860

214

Hallands län

172 193

58

172 888

50

Västra Götalands län

235 432

128

170 465

97

 

 

 

 

 

Värmlands län

34 359

24

28 154

16

Örebro län

41 611

25

57 734

24

Västmanlands län

69 921

20

51 221

12

Dalarnas län

30 613

31

18 584

19

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

49 053

23

42 881

26

Västernorrlands län

38 432

29

34 943

24

Jämtlands län

16 903

17

11 760

11

Västerbottens län

66 205

23

66 618

19

Norrbottens län

57 139

21

40 007

21

 

 

 

 

 

Hela riket

3 013 459

971

2 657 412

784