Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.c. Odling av köksväxter på friland 2008 (majs, matlök, morot). Län.

7.c. Outdoor cultivation of vegetables 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Län

Majs

Matlök

Morot

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

2,5

12

10

3,4

29

12

5,4

63

12

Uppsala län

1,4

7

5

1,5

13

8

2,8

66

8

Södermanlands län

3,8

17

5

0,6

5

5

3,7

94

7

Östergötlands län

3,5

19

7

69,4

2 704

14

114,1

9 182

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4,3

14

3

0,0

..

..

12,4

812

6

Kronobergs län

0,1

..

..

0,6

8

4

0,7

26

3

Kalmar län

3,5

22

6

194,9

7 453

32

28,8

368

15

Gotlands län

0,1

..

..

24,3

507

22

457,9

26 038

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,2

5

5

19,2

577

13

13,7

973

9

Skåne län

29,1

178

19

496,5

21 156

63

640,4

33 696

106

Hallands län

7,5

38

10

29,7

267

15

213,2

10 100

35

Västra Götalands län

8,0

30

10

4,6

42

13

119,4

4 752

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

 

 

 

0,9

3

5

16,7

347

9

Örebro län

1,3

2

3

0,7

8

5

51,5

3 634

17

Västmanlands län

0,7

5

3

0,6

5

3

0,9

32

3

Dalarnas län

0,1

..

..

0,4

6

4

9,5

364

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,1

..

..

0,2

2

3

10,0

206

8

Västernorrlands län

-

-

-

0,4

..

..

15,4

468

9

Jämtlands län

-

-

-

0,2

..

..

6,5

285

3

Västerbottens län

-

-

-

0,1

..

..

4,3

72

9

Norrbottens län

0,0

..

..

0,6

1

3

6,8

30

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

67,2

351

93

848,8

32 793

230

1 733,9

91 609

356

2005

140,2

993

93

902,7

28 614

274

1 726,6

96 228

419

2002

126,4

425

91

805,1

23 228

311

1 820,0

84 784

453

1999

83,8

524

87

790,7

35 283

313

1 755,8

84 308

500