Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.f. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (övriga plantskoleväxter och totalt). Län.

10.f. Outdoor and container cultivation of nurseries 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Övriga plantskoleväxter

Totalt

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,3

..

..

-

-

-

2,2

19

3

2,0

481

3

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

1,3

13

3

-

-

-

Södermanlands län

24,5

0

3

-

-

-

24,7

0

4

0,7

..

..

Östergötlands län

1,0

..

..

-

-

-

33,5

198

5

1,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1,2

..

..

-

-

-

8,2

154

5

1,6

..

..

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

1,5

28

3

0,0

..

..

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

8,6

..

..

0,7

..

..

Gotlands län

0,1

..

..

-

-

-

1,9

75

4

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0,3

..

..

-

-

-

2,3

..

..

-

-

-

Skåne län

28,1

762

10

1,0

1 106

3

190,8

5 215

35

24,4

3 393

15

Hallands län

-

-

-

0,0

..

..

66,0

295

7

3,4

675

5

Västra Götalands län

16,5

0

3

-

-

-

50,3

1 247

18

9,6

1 230

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

6,0

1 120

3

5,0

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

0,5

..

..

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

2,0

..

..

-

-

-

Dalarnas län

11,6

..

..

-

-

-

13,3

..

..

0,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1,0

..

..

-

-

-

2,9

7

3

1,8

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

0,8

..

..

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

1,7

..

..

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

1,1

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

84,6

843

24

1,0

1 111

4

419,0

9 320

106

50,9

7 122

45

2005

18,4

2 432

17

0,9

30

8

392,9

17 453

107

55,3

5 403

51

2002

28,0

3 246

29

2,4

741

7

434,6

16 781

160

80,1

7 340

68

1999

45,0

..

30

2,7

91

13

615,8

24 284

181

39,9

5 044

60