Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.g. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland, 2008. Riket.

10.g. Outdoor cultivation of nurseries, 2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Plantskoleväxter

På friland

Nyplanterade 2008

Totalt

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

1,5

7

5

14,7

150

13

-Varav ung- / häckplantor

0,1

..

..

0,1

..

..

Bärbuskar

2,6

22

4

4,9

36

8

Fruktträd

31,9

222

16

70,2

546

25

-Varav fruktträd som är omplanterade

2,1

11

3

4,8

23

5

Häck och landskapsväxter (inklusive ungplantor)

20,1

723

7

29,0

2 229

10

Jordgubbsplantor

19,0

2 155

10

29,4

2 566

15

Klängväxter

0,5

..

..

0,5

..

..

Lövfällandeträd

120,4

271

17

140,4

340

24

-Varav ungträd

22,2

99

9

31,9

135

15

-Varav träd 2x omplanterade

19,4

63

10

23,6

71

13

-Varav träd 3x omplanterade

56,2

84

8

72,5

117

10

-Varav träd 4x omplanterade

22,6

24

6

23,4

25

6

Perenner

5,0

294

12

15,3

2 016

20

-Varav solitäperenner

2,5

176

4

2,5

806

4

Prydnadsbuskar

13,2

202

13

25,1

404

19

-Varav solitärbuskar

2,1

7

5

7,3

15

6

Rosor

2,2

103

6

3,9

189

7

Övriga plantskoleväxter

2,0

..

..

84,6

843

24