Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Arealer och antal företag för olika växtslag i växthus 2008. Län.

12. Areas and number of holdings for different plants 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Köksväxter

Bär

Snittblommor

Krukväxter, lökblommor, utplanteringsväxter samt sticklingar och småplantor av prydnadsväxter

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

111 135

22

1 800

..

10 290

4

131 169

44

Uppsala län

13 087

13

19 740

17

Södermanlands län

2 450

6

31 829

11

Östergötlands län

41 207

21

10 115

6

160

..

49 923

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

4 620

9

1 200

..

24 250

14

Kronobergs län

470

3

16 150

11

Kalmar län

11 932

9

4 000

..

160

..

25 643

23

Gotlands län

29 745

11

1 645

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

30 718

6

2 270

..

2 300

..

16 828

9

Skåne län

721 071

96

41 548

8

3 177

6

527 595

113

Hallands län

51 810

16

1 560

..

8 460

5

112 627

37

Västra Götalands län

30 931

32

960

3

8 210

5

105 335

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

2 674

4

20 975

10

Örebro län

2 320

9

37 231

20

Västmanlands län

5 900

..

7 000

..

36 451

9

Dalarnas län

5 517

9

13

..

12 623

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 171

7

80

..

39 603

18

Västernorrlands län

2 814

5

50

..

30 912

21

Jämtlands län

5 220

4

5 718

8

Västerbottens län

17 480

6

43 620

13

Norrbottens län

22 234

5

10

..

19 278

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 135 506

295

63 453

23

39 910

31

1 309 145

501

2005

1 240 368

332

88 925

27

50 731

45

1 532 050

678