Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.a. Odling av bär i växthus 2008 (hallon, jordgubbar). Län.

14.a. Cultivation of berries in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Hallon

Jordgubbar

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

9 870

24

4

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

1 200

..

..

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

4 000

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

2 270

..

..

Skåne län

1 808

..

..

33 540

181

6

Hallands län

-

-

-

1 560

..

..

Västra Götalands län

120

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

1 928

2

3

52 480

234

16

2005

2 415

4

5

73 310

363

23

2002

9 320

7

5

52 218

248

20